Poutací animace
cesta: cz > Plán služeb

Plán služeb

 

Modul GfE Dienstplan


Tento modul slouží jednak k evidenci pracovníků, prostředků a jejich výkonů, jednak k vytváření služebních plánů /rozvrhů. Pro evidované pracovníky současně vytváří i podklady pro kalkulaci mezd (včetně výpočtu odměn podle zadaných kritérií). Na úrovni datové základny je propojen s ostatním částmi sytému - informace o naplánovaných směnách jsou využity jak v hlavním modulu (dispečink) tak v optimalizaci.

Použití modulu při plánování směn jednak šetří čas při provádění rutinních prací, jednak zajistí, že navržený plán (vygenerovaný podle specifikovaných požadavků) neobsahuje zjevné chyby.

 

Na základě zadaných dat (pracovníci, jejich funkce či role, prostředky, požadavky na zajištění obsluhy, rámcový plán) je možné vygenerovat konkrétní plán služeb (který může být samozřejmě ručně pozměněn).

Systém různých stupňů oprávnění umožňuje vytvářet profily nových pracovníků, editovat ty stávající, obsazovat různé funkce... atd. Administrátor může každému uživateli přidělit specifické oprávnění - např. jen číst a tisknout, vytvářet nové položky, editovat všechny položky, dělat statistické vyhodnocení a číselníků, editovat základní nastavení.

publikován: 02.06.10 15:00, autor: M.Muroň, zobrazeno: 10063x

GfE GmbH, v1.85L, webmaster: muron@leitstelle112.de, powered on GfE GmbH