Poutací animace

Více o hlavním modulu

 

GfE GEFAS / GfE AMBUTAS - nejdůležitější výhody:

 • Mezi přijetím tísňového volání a zahájení akce uplyne méně než 12 sekund! -> přijetí požadavku -> potvrzení - > stanovení druhu zásahu - zajištění protokolu zásahu
 • Celý proces alarmování a výjezdu zabere méně než 20 sekund! -> určení stupně poplachu -> spuštění poplachu -> zadání úkolu
 • Zpracování zásahu/akce: časově kritické procedury lze dokončit během méně než 3 sekundy. Dokumentace vyvolání poplachu (zalarmování) a zpracování celé akce probíhá automaticky.
 • Jednoduché a přímé alarmování pomocí kódů a hesel
 • Snadný a přímý přístup ke všem rozhraním s možností ukládat všechno (včetně výsledku) v protokolu aplikace
 • Jednoduchá obsluha nejrůznějších číselníků
 • Pro každou akci je vytvořen protokol, který můžete editovat. Každá změna se dokumentuje.
 • Rozmístění položek na pracovní ploše lze měnit.
 • I jednotlivé položky v každém okně jsou volně nastavitelné; již žádné problémy s nadpisy apod.
 • Zajištění integrity databáze: vztahy mezi daty se průběžně automaticky kontrolují.
 • Systémově zajištěná archivace dat, omezená jen kapacitou paměťových médií
 • Data jsou precizně strukturovaná, tudíž lze vypracovat nejrůznější statistiky.
 • K dispozici je i možnost fulltextového prohledávání databáze.
 • Je umožněna i správa na dálku (např. telefonem)
 • Program lze individuálně nastavit a modifikovat.
 • Kompletní podpora pro síťové propojení - LAN, modemy, internetové technologie...
 • Software GfE GEFAS / AMBUTAS je zcela nezávislý na operačním systému databázového serveru.
 • Systém lze rozšířit pomocí nejrůznějších modulů, a to i po mnoha letech provozu.
 • Program poskytuje dispečerovi nejen dokonalý přehled o použité technice a nasazených pracovnících, ale také o pohotovosti a akčních možnostech dalších sil.
 • Systém může začít ihned pracovat již po zadání jen místa a typu akce; další zadané údaje pak minimalizují riziko omylu.
 • Pomocí definovaných oblastí výjezdů předcházíme omylům při nasazení techniky, zejména v těch případech, kde místa jsou blízko sebe, ale jsou složitě dosažitelné (opačné strany dálnice apod.)
 • Vytváření zásahových skupin umožňuje přesné alarmování
 • Možnost plánování zkušebních poplachů a cvičení.
 • Možnost definovat filtry pro výběry akcí. Filtry mohou vaši práci optimalizovat - s jejich pomocí lze např. najít navazující akce (jedna začíná v místě, kde druhá skončí... apod.)
 • Na každém rozhraní je možné simulovat reálný provoz. To se týká především komunikace s externími přístroji: hlášení FMS statusu, hlášení pozice (přes GPS), spuštění hlásiče požáru, přijatý hovor (včetně protokolu), přijaté hlášení v podobě SMS.

GfE GEFAS / GfE AMBUTAS - Struktura:

Kompletní řešení pro dispečink má následující strukturu:
Centrálním bodem je databáze (Oracle) spravovaná administrátorem systému (obvykle je administrátorem externí pracovník spravující více databází). Dále jsou v systému zakomponovány:

 • Programy pro uživatele (podle charakteru se jedná o programy, které jsou instalovány u jednotlivých uživatelů, nebo o řešení prostřednictvím internetu / intranetu).
 • Správa a koordinace akcí přímo na místě; databáze stanic záchranné služby, požárních zbrojnic, nemocnic, lékařů a kompetentních osob v případě katastrofy apod., koordinace opatření v případě katastrofy, stanice technické kontroly (pro sledovanou techniku), okresních úřadů (vyúčtování, statistiky, přehledy), prevence požárů.
 • Všeobecný komunikační program, který umožňuje informování odpovědných pracovníků o novinkách v oblasti dat i přímou komunikaci mezi účastníky, spuštění poplachu atd.

 

publikován: 01.06.10 16:00, autor: M.Muroň, zobrazeno: 5070x

GfE GmbH, v1.85L, webmaster: muron@leitstelle112.de, powered on GfE GmbH